Na datum 16.10.2013. Trgovački sud u Varaždinu brisao je ovaj subjekt.

MB:

01413635

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Varaždinu