Na datum 16.12.2013. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

00855855

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu