Vlasnik: FRANK SANDRO

MB:

92691960

  

Glavna djelatnost:

C1011 Prerada i konzerviranje mesa