Na datum 24.06.2016. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

02120887

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu