M3 d.o.o. za trgovinu i nekretnine

  • Adresa: Osijek, Zrinjevac 12
 
Na datum 29.10.2015. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek