Na datum 23.11.2015. Trgovački sud u Rijeci brisao je ovaj subjekt.

MB:

00178560

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Rijeci