Vlasnik: BOBIĆ KOŠTA MARIJA

MB:

90936795

  

Glavna djelatnost:

I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane