Na datum 23.06.2014. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

01495798

  

Nadležni sud:

TS Osijek