Vlasnik: KNEŽEVIĆ GRGO

MB:

91401917

  

Glavna djelatnost:

A0147 Uzgoj peradi