KOBZINEK d.o.o. za šumarstvo, turizam i usluge

  • Adresa: Novo Zvečevo, Novo Zvečevo 69
 
Na datum 20.08.2015. TS Osijek - SS Slavonski Brod brisao je ovaj subjekt.

MB:

02583534

  

Nadležni sud:

TS Osijek - SS Slavonski Brod