"KOBRA-KOP" Pružanje usluga građevinskim strojevima

  • Adresa: Put Magistrale 30, 22203 ROGOZNICA
Vlasnik: GRUJA JERE

MB:

90521641

  

Glavna djelatnost:

F4312 Pripremni radovi na gradilištu