Na datum 15.06.2016. Trgovački sud u Rijeci brisao je ovaj subjekt.

MB:

00653730

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Rijeci