Vlasnik: ČATIPOVIĆ JURICA

MB:

91064180

  

Glavna djelatnost:

F4311 Uklanjanje građevina