Na datum 29.05.2014. Trgovački sud u Zadru brisao je ovaj subjekt.

MB:

01041851

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zadru