Vlasnik: Prezime i ime: JAGIĆ STJEPAN
Adresa: VARAŽDINSKA 173, LUDBREG

MB:

90163478

 

Pravni oblik:

Nepovlašteni obrt

Glavna djelatnost:

F4322 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju