IZNOS DRVA IZ ŠUME KONJIMA DOMINKO KALAŠEVIĆ D.PAZARIŠTE 66.

  • Adresa: DONJE PAZARIŠTE 66, 53213 DONJE PAZARIŠTE
Vlasnik: KALAŠEVIĆ DOMINKO

MB:

90298713

  

Glavna djelatnost:

A0240 Pomoćne usluge u šumarstvu