IZMJERA, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

  • Adresa: Vrbovsko, Ivana Gorana Kovačića 47
 
Na datum 22.08.2012. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka