Na datum 08.06.2016. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

00636525

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu