Vlasnik: PESTIĆ VJEKO

MB:

91402085

  

Glavna djelatnost:

F4322 43.22 - UVOĐENJE INSTALACIJA VODOVODA, KANALIZACIJE I PLINA I INSTALACIJA ZA GRIJANJE I KLIMATIZACIJU