INFOSUSTAV 96 d.o.o. za informatičke usluge

  • Adresa: Zagreb, Ivana Šibla 15
 
Na datum 12.11.2013. TS Zagreb brisao je ovaj subjekt.

MB:

01259555

  

Nadležni sud:

TS Zagreb