IGM CIGLANA CEROVLJE društvo s ograničenom odgovornošću

  • Adresa: Cerje Nebojse, Cerje Nebojse 2
 
Na datum 20.10.2014. Trgovački sud u Varaždinu brisao je ovaj subjekt.

MB:

01809733

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Varaždinu