Na datum 07.08.2014. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek