Na datum 18.10.2011. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin