Na datum 20.06.2011. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka