HUPIN putnička agencija i trgovina, d. o. o.

  • Adresa: Pula, Orešković Marka 56
 
Na datum 15.10.2012. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin