Vlasnik: HARTMAN MARIJAN

MB:

90186745

  

Glavna djelatnost:

A0141 Uzgoj muznih krava