Na datum 31.05.2013. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin