Vlasnik: BALIĆ MARKO

MB:

97189090

  

Glavna djelatnost:

I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane