Na datum 08.05.2014. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka