Na datum 29.04.2014. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

00634654

  

Nadležni sud:

TS Osijek