Na datum 18.03.2014. Trgovački sud u Splitu brisao je ovaj subjekt.

MB:

01895745

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Splitu