Na datum 24.02.2014. TS Zadar - SS Šibenik brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Zadar - SS Šibenik