Na datum 27.04.2016. TS Bjelovar brisao je ovaj subjekt.

MB:

04064003

  

Nadležni sud:

TS Bjelovar