FALĆAN OMNIBUS GmbH

  • Adresa: Županja, Ivana Gundulića 43
 
Na datum 15.05.2014. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek