EXPERTBIRO d.o.o. za ispitivanja i usluge

  • Adresa: Osijek, Ukrinska 47
 
Na datum 25.02.2016. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.

MB:

02448769

  

Nadležni sud:

TS Osijek