Na datum 10.03.2016. TS Bjelovar brisao je ovaj subjekt.

MB:

01520440

  

Nadležni sud:

TS Bjelovar