Na datum 27.06.2016. Trgovački sud u Osijeku brisao je ovaj subjekt.

MB:

02834138

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Osijeku