Na datum 12.06.2015. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu