Na datum 03.09.2012. TS Osijek - SS Slavonski Brod brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek - SS Slavonski Brod