Na datum 18.07.2012. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin