Na datum 09.04.2010. TS Pazin brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Pazin