Na datum 10.05.2016. TS Bjelovar brisao je ovaj subjekt.

MB:

04141130

  

Nadležni sud:

TS Bjelovar