E-BASE d.o.o. za informatiku i usluge

  • Adresa: Višnjevac, Bana Josipa Jelačića 47
 
Na datum 13.07.2012. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek