Na datum 02.07.2014. Trgovački sud u Zagrebu brisao je ovaj subjekt.

MB:

00528846

  

Nadležni sud:

Trgovački sud u Zagrebu