Na datum 08.11.2013. TS Zadar - SS Šibenik brisao je ovaj subjekt.

MB:

03680746

  

Nadležni sud:

TS Zadar - SS Šibenik