Na datum 10.09.2012. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka