Na datum 11.09.2015. TS Osijek brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Osijek