Vlasnik: JANJANIN DEJAN

MB:

90079736

  

Glavna djelatnost:

A0141 Uzgoj muznih krava