DEJSAL, društvo za trgovinu i usluge, d. o. o.

  • Adresa: Rijeka, Kučićki Put 39/A
 
Na datum 29.01.2014. TS Rijeka brisao je ovaj subjekt.
   

Nadležni sud:

TS Rijeka