Na datum 01.04.2016. TS Osijek - SS Slavonski Brod brisao je ovaj subjekt.

MB:

01185551

  

Nadležni sud:

TS Osijek - SS Slavonski Brod